مشارکت مکتوب
پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 06:32 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر بهاره | ( نظرات )
تعدادی از رهجویان کمک  راهنمای محترم سرکار خانم معصومه(لژیون سوم) در خصوص "سی دی اتوبوس 
مطالبی ارائه نمودند، که به صورت مشارکت مکتوب تقدیم شما عزیزان می‌گردد.

سلام دوستان راضیه هستم همسفر

 در انجام هر کاری با یک مثلث روبرو هستیم این کار مانند کشت یک محصول می‌باشد یک ضلع این مثلث، شخص یا فاعل آن، یک ضلع آن تجهیزات و دیگری زمان است. همان‌طور که درکشت یک محصول باید یک کشاورز باتجربه وجود داشته باشد که از آگاهی کامل نسبت به‌تمامی مسائل برخوردار باشد، در انجام هر عمل نیز شخص یا فاعل مهم است که آیا آموزش و تجربه و تفکر را می‌داند؟ آیا عمل سالم و معرفت و عدالت را می‌داند؟ پس ما هر کاری که می‌خواهیم انجام بدهیم بر مبنای تفکر خودمان موضوع را مشخص می‌کنیم. در مثلث کشت شخص خیلی مهم است که تفکر و جهان‌بینی است چگونه است. در کنگره در بالا بردن جهان‌بینی افراد تلاش می‌شود همان‌طور که میخ ذره‌ذره در سنگ یا دیوار فرو می‌رود، این جهان‌بینی هم ذره‌ذره در وجود افراد نهادینه می‌شود و این از طریق گوش کردن به سی‌دی‌ها و خواندن کتاب‌ها میسر می‌شود.

ضلع دیگر تجهیزات است که شخص باید بررسی کند که درست است یا نادرست باید بررسی کند که این موضوع اهمیت و ارزش دارد یا نه؟ مثلاً وقتی‌که به دنبال درمان اعتیاد است اگر تجهیزات و موضوع درست نباشد به نتیجه نمی‌رسد.

 ضلع دیگر زمان است که آن عمل باید که طی فرایند زمان به نتیجه برسد و زمان و نه هیچ‌کدام از سه ضلع قابل‌حذف شدن نیست؛ و در هر کاری شخص باید تفکراتش درست باشد، موضوعات و تجهیزات باید کاملاً موردبررسی قرار بگیرد و زمان هم در نظر گرفته شود. کسی که می‌خواهد به درمان اعتیاد برسد باید افکارش و جهان‌بینی‌اش تغییر کند و جایگاه خودش را بداند و حوصله هم داشته باشد. درمان فردی که ۴۰ سال مصرف‌کننده مواد مخدر بوده است طی ۲۴ ساعت ممکن نمی‌باشد.

 کاشت دو نوع است: مادی و معنوی، هرکس هرچه را بکارد همان را برداشت می‌کند. عشق و جوانمردی و محبت و گذشت را باید بکارید تا برداشت کنید بعضی از افراد هیچ نکاشته‌اند و انتظار برداشت دارند. کسی که عشق نکاشته است چطور می‌تواند انتظار برداشت محبت را داشته باشد؟ چنین کسی خیال می‌کند همه وظیفه محبت کردن به او رادارند. هیچ کاشتی بدون زحمت به محصول نمی‌رسد. در مسائل حیاتی فقط پرداختن به کاشت محصول و متمرکز شدن روی آن، اصل موضوع نمی‌باشد بلکه باید از زندگی و لذت‌های آن برخوردار باشیم و باید به مسائل متعدد حیات توجه کنیم. خداوند تمام این هستی را خلق کرده و ما کارگرهای این هستی می‌باشیم و تا موقعی که حیات ادامه دارد باید در این حیات خدمت کنیم انجام کارها از یک نقطه شروع‌شده و هر نقطه ما را به نقاط دیگر هدایت می‌کند و حیات ادامه دارد آغاز حیات، ساختن است و تا ساختن ادامه دارد حیات نیز ادامه دارد.

سلام دوستان بهار هستم همسفر.

ما برای انجام هر کاری یک مثلث داریم که یک ضلع آن شخص، یک ضلع تجهیزات یا موضوع و دیگری زمان است. شخص برای انجام هر کاری تفکراتش نقش سازنده‌ای دارد. فکر خوب و موضوع درست درگذر زمان به نتیجه می‌رسد. ما دو نوع کاشتن داریم مادی و معنوی. هر چیزی را که بکاریم همان را برداشت می‌کنیم. محبت کاشتیم عشق درو می‌کنیم باد کاشتیم طوفان درو می‌کنیم. خداوند هستی را خلق کرده و همه ما کارگران هستی هستیم و تا موقعی که حیات ادامه دارد باید خدمت کنیم. آغاز حیات با ساختن است تا ساختن ادامه دارد حیات ادامه دارد.

سلام دوستان فاطمه هستم همسفر.

وقتی کاری می‌خواهیم انجام دهیم مثلثی برای ما شکل می‌گیرد که اضلاع آن عبارت است از 1- خود شخص، 2 -موضوع،3- زمان. این کار ممکن است در هر زمینه‌ای باشد کشاورزی، ازدواج، تحصیل. هرفردبرمبنای تفکر خودش موضوع را انتخاب می‌کند مثل خرید خانه و...تفکرمان است درست یا غلط باشد بعدازاینکه شخص تفکر درست لازم را در مورد انجام کار رعایت کرد می‌تواند موضوع کار را مشخص کند که می‌تواند هر چیزی باشد. برای مشخص کردن موضوع حتماً لازم است که آن را موردبررسی قرار دهیم در غیر این صورت به نتیجه نمی‌رسیم. برای رسیدن به هدف بعد از تفکر و انتخاب موضوع حتماً نیاز به زمان‌داریم بدون زمان هیچ کار انجام نمی‌پذیرد؛ مثلاً در کشاورزی بعدازانجام دادن عملیات لازم باید صبر کنیم باگذشت زمان نتیجه تلاش ما را مشخص کند. حتی برای رابطه دوستی نیازمند زمان هستیم یک‌باره و بدون بررسی و گذشت زمان نمی‌شود باکسی که هیچ شناختی ازاونداریم رابطه دوستی برقرار کنیم. تامحصولی به‌درستی کاشته نشود برداشت مناسبی هم نخواهیم داشت محبت، عشق باید کاشته شوندتابتوانیم محصول آن را دروکنیم اگربادبکاریم طوفان واگرکینه بکاریم همان رادروخواهیم کرد.

 

سلام دوستان ثریا هستم همسفر

 برداشت از سی دی اتوبوس وقتی می‌خواهیم یک کاری را انجام بدهیم باید علاوه بر اینکه تمام‌کارها را درست انجام داده باشیم باید فرمان الهی ان رسیده باشد وگرنه باتمام تلاش باز به نتیجه یا هدف نمی‌رسیم هر کاری که بخواهیم انجام بدهیم، یک مثلث درست می‌شود که یک ضلع شخص و دیگری تجهیزات و دیگری زمان است. در این مثلث شخص موضوع اصلی است که آیا آموزش‌دیده؟ تفکر چگونه است؟ چراکه همه‌چیز از شخص شروع می‌شود و ضلع دیگر که گفتیم تجهیزات است که آن شخص باید بررسی کند که آیا درست است یا نادرست و ضلع دیگر زمان است که شخص باید طی فرایند زمان به آن نتیجه برسد و کسانی که می‌خواهند زمان را حذف کند صد در صد به مشکل برمی‌خوردند چون زمان هست که درست و نادرست بودن موضوع را برای شخص مشخص می‌کند و در آخر کاشت دو نوع است مادی و معنوی و هر کس در آن هر چه بکارد همان را برداشت می‌کند چه گندم باشد، چه محبت و چه عشق باشد همان را برداشت می‌کند بعضی نکاشته قصد برداشت دارند که امکانش نیست

سلام منصوره هستم همسفر.

زندگی معرکه‌ای از کاشت ها و برداشت‌ها است چه در بعد مادی و چه در بعد معنوی. کاشت ها و برداشت‌ها متناسب باهم هستند ضمن اینکه در طی انجام کار سه فاکتور شخص، موضوع و زمان مدنظر است که هرکدام نقش مهمی در به ثمر رسیدن محصول دارد. انسان باید در طول زندگی تمام جوانب را در نظر داشته باشد تا خسران‌دیده نباشد چه در جریان انجام کارها و چه در جریان بهره‌جویی از لذت‌ها.

سلام دوستان صفیه هستم همسفر

هر کاری را که می‌خواهیم انجام دهیم یک مثلث به وجود می‌آید که در این موضوع یک ضلع آن خود ما هستیم و ضلع دیگران تجهیزات و ضلع دیگر زمان است این کارمانندکشت یک محصول می‌باشد که باید با صبر و حوصله به آن چیزی که میخواهیم برسیم آدم‌ها فکرشان باهم فرق می‌کند ما بر مبنای تفکرمان موضوع را مشخص می‌کنیم که می‌خواهیم خانه‌ای بخریم یا کار دیگری را انجام دهیم.

حالا یک تفکری هست که درست است و یک تفکری غلط پس ان شخص که می‌خواهد کاری را انجام بدهد خیلی مه است...

که آیا تفکر تجربه و آموزش را می‌داند؟ آیا معرفت و عمل صالح را می‌داند؟ و آیا می‌تواند دانشش را تبدیل به عمل کرده و تولید کند؟

یا برعکس...

ما نباید سطحی فکر کنیم باید به عمق کار بیندیشیم

وقتی اندیشه کردیم تجهیزات هم درست بود باید طی فرایند زمان کاری را که می‌خواهیم انجام دهیم باید بررسی کنیم با اولین حرف هر شخصی که شناختی از او نداریم ریسک نکنیم.

ما نمی‌توانیم زمان را حذف کنیم برای اینکه به نتیجه خوبی برسیم زمان لازم است اگر زمان را در نظر نگیریم به مشکل بزرگی برمی‌خوریم.

ما دو نوع کاشت داریم یکی کاشت معنوی و دیگری کاشت مادی.

دوست داشتن و محبت را باید بکاری تا عشق دروکنی اگر باد بکاری طوفان درو می‌کنی

بعضی‌ها نکاشته طالب برداشتند که این امکان ندارد کار ما فقط کاشتن نیست ما باید به زندگی برسیم و از لذت ببریم

برای شروع کارها از نقطه‌ای حرکت کنیم

خود ان نقطه ما را به نقطه بعدی می‌رساند و در آخر خواهید دید که آنچه در تفکر نمی‌گنجد کامل شده

آغاز حیات ساختن است تا ساختن ادامه دارد حیات هم ادامه دارد چون پایانی نیست اگر به ایستگاه دیر برسید اتوبوس را از دست می‌دهید.

سلام دوستان محبوبه هستم همسفر

ماهر کاری که می‌خواهیم انجام دهیم یک مثلث برای ما می‌شود که یک ضلعش خود شخص هست یک ضلعش موضوع و یک ضلعش هم‌زمان؛ که در تمام مراحل کارهایمان باید این درنظرداشته باشیم و برمبنای تفکرمان موضوع را مشخص می‌کنیم و تفکرات باید سالم باشد تابه معرفت و عدالت و عمل سالم برسیم و سطحی قضاوت نکنیم و به‌مرورزمان با تفکر و آرامش و بررسی موضوع به نتیجه برسیم و برای این کار باید افکار و جهان‌بینی تغییر کند تا شخص جایگاه خودش را بداند.

سلام دوستان لیلا هستم همسفر

وقتی ما کاری می‌خواهیم انجام دهیم یک مثلث شکل می‌گیرد یک ضلع شخص، یک ضلع موضوع و ضلع بعد زمان است

ماهر کاری که می‌خواهیم انجام دهیم برمبنای تفکرمان موضوع را مشخص می‌کنیم، یک کشاورز برم بنای تفکرش تشخیص می‌دهد که گندم بکارد یا جو. پس تفکر نقش سازنده‌ای در کار ما دارد. اگر شخص خوب فکر کند، تجهیزات را خوب بررسی کند، بعد زمان می‌خواهد تابه نتیجه برسد. کاشت مادی یا معنوی فرق نمی‌کند ما هرچه بکاریم همان را درو می‌کنیم، اگر محبت بکاریم محبت درو می‌کنیم. کار ما فقط کشت گندم نیست کارهای دیگری هم در زندگی هست که ما باید همه آن‌ها را در کنار هم با افکار درست انجام دهیم.

سلام دوستان مرضیه هستم یک همسفر

 ما اگر بخواهیم هر کاری را انجام دهیم در مقابل ما یک مثلث قرار می‌گیرد که یک ضلع آن خود ما هستیم و یک ضلع دیگری تجهیزات و ضلع دیگر زمان است منظور از کشت وبذر و کشاورزی خود ما هست که هر چی بکاریم همان را برداشت می‌کنیم در دنیای معنوی و مادی هم همین‌طور است ازنظر من مادی که زیاد ارزش ندارد باید بدانیم معنوی چی کاشتیم همان را در آخرت درو می‌کنیم


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
معصومه.کمک راهنمای لژیون5 جمعه 28 شهریور 1399 08:21 ق.ظ
لژیون سوم خدا قوت .
همسفر معصومه چهارشنبه 26 شهریور 1399 07:27 ق.ظ
خیلی ممنون ازشماعزیزان.انشاا...که مستدام باشید
مریم کمک راهنمای لژیون ششم سه شنبه 25 شهریور 1399 08:05 ق.ظ
خداقوت به همه عزیزن لژیون سوم
معصومه لژیون ۴ دوشنبه 24 شهریور 1399 05:46 ق.ظ
خدا قوت کمک راهنما لژیون سوم احسنت به لژیون سوم عالی بود
فاطمه شنبه 22 شهریور 1399 06:13 ب.ظ
خداقوت به کمک راهنمای لژیون سوم خانم معصومه ی عزیز و همسفرهای عزیز لژیون سوم بسار عالی
فاطمه جمعه 21 شهریور 1399 04:40 ب.ظ
خداقوت به راهنمای محترم خانم شهره عزیز وبقیقه ی همسفرهای عزیز بسیار عالی
اکرم همسفرازلژیون پنجم جمعه 21 شهریور 1399 03:15 ب.ظ
باسلام وعرض خداقوت خدمت دوستان عزیزلژیون سوم بسیار آموزنده بود(سپاس)
همسفر ثریا جمعه 21 شهریور 1399 08:44 ق.ظ
همیشه شاد وپر انرژی باشید خدا قوت دوستان
همسفر ثریا جمعه 21 شهریور 1399 08:44 ق.ظ
همیشه شاد وپر انرژی باشید خدا قوت دوستان
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
نویسندگان ...
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات